Klager over kørekortafgørelse

Læs på denne side mere om, hvordan og hvornår du kan klage over en afgørelse om kørekort. På denne side findes også Trafikstyrelsens kontaktoplysninger om klagesager.


Afgørelser vedrørende kørekort, hvad enten der er tale om nyerhvervelse, fornyelse eller ombytning mv., træffes i første omgang af kommunerne eller Færdselsstyrelsen. Det betyder, at du skal rette henvendelse dertil, hvis de endnu ikke har truffet afgørelse i din sag.

Du kan læse mere om kommunernes og Færdselsstyrelsens sagsbehandling af kørekortsager samt kørekortreglerne på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Færdselsstyrelsens hjemmeside

 

Klagesagsbehandling i Trafikstyrelsen

Hvis du ønsker at klage over en kørekortafgørelse, som kommunen eller Færdselsstyrelsen har truffet, kan du indgive en klage til den pågældende myndighed. Kommunen eller Færdselsstyrelsen vil herefter gennemgå sagens akter og fremsende din klage sammen med en udtalelse til Trafikstyrelsen. Du skal være opmærksom på, at fristen for at indgive en klage er 4 uger, som regnes fra den dag, afgørelsen blev meddelt dig fra kommunen eller Færdselsstyrelsen. Hvis du klager for sent, afvises din klage som udgangspunkt.

Når Trafikstyrelsen har modtaget sagen fra kommunen eller Færdselsstyrelsen, vil du få fremsendt et kvitteringsbrev med information om den forventede sagsbehandlingstid. 

 

Trafikstyrelsens sagsbehandlingstid

Trafikstyrelsen har en målsætning om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ca. 6 til 8 måneder, regnet fra klagesagens modtagelse i styrelsen.  
Nogle sager kan dog kræve en længere sagsbehandlingstid. Det kan eksempelvis være, hvis sagen er særligt kompliceret og/eller principiel. Omvendt vil nogle sager kunne afgøres hurtigere.

Trafikstyrelsen overtager pr. 1. oktober 2021 en række igangværende klagesager fra Færdselsstyrelsen, hvoraf nogle allerede har verseret i Færdselsstyrelsen i en længere periode. Sagsbehandlingstiden vil for disse sager derfor være noget længere end 6-8 måneder. 

 

Kontaktoplysninger om klagesager

Hvis du har spørgsmål til din klagesag eller ønsker at indsende yderligere oplysninger til brug for sagens behandling, kan du rette henvendelse til Trafikstyrelsen. Vores mailadresse er koerekort@trafikstyrelsen.dk. Øvrige kontaktoplysninger kan du finde nedenfor.

Du bedes angive sagsnummeret i emnefeltet i forbindelse med din henvendelse. Sagsnummeret findes øverst i det kvitteringsbrev, du modtog i forbindelse med, at styrelsen fik oversendt din klagesag fra kommunen eller Færdselsstyrelsen, som traf afgørelse i din sag i første instans. 

Klagesager, der fra kommunerne eller Færdselsstyrelsen sendes med sikker mail til Trafikstyrelsen, skal desuden sendes til koerekort@trafikstyrelsen.dk.

 

Kontakt Trafikstyrelsen

Se Trafikstyrelsens kontaktoplysninger. 

Se mere

Kontakt Færdselsstyrelsen

Se Færdselsstyrelsens kontaktoplysninger. 

Se mere

Kontakt din kommune

Se kontaktoplysninger på din kommune på borger.dk. 

Se mere

Fuldmagt ved behandling af din sag

Download fuldmagt skabelon

 

Senest opdateret 12-02-2024