Farligt gods - Transport af våben, eksplosivstoffer m.v.

Sidst opdateret 25/11/2021
Nedenfor kan du læse om reglerne for transport af våben, eksplosivstoffer m.v.

Generelle oplysninger

Sidst opdateret 25/11/2021
Alt transport af farlig gods skal følge reglerne i ICAO-TI Technical Instructions for the safe Transport of Dangerous Goods by Air seneste udgave, samt Bekendtgørelse 763 af 11. juli 2008.

Ønskes der oplysninger om indholdet af ICAO-TI, kan der rettes henvendelse til den ansvarlige luftfartsinspektør for farligt gods på e-mail.

Bekendtgørelse

BEK nr. 763 af 11. juli 2008

Bekendtgørelse om lufttransport af farligt gods

Gældende fra

16/07/2008

Bekendtgørelse nr. 763 af 11. juli 2008
Vejledning

Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

ICAO Doc 9284 - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air. 2021-2022 Edition.

Farligt gods uddannelse

Sidst opdateret 16/11/2020

Luftfartsforetagender, afsendere, fragtagenter eller andre, som er beskæftiget med lufttransport af farligt gods, skal oprette og ajourføre uddannelsesprogrammer i overensstemmelse med ICAO-TI.


Uddannelsesprogrmmaet vil blive godkendt i forbindelse med tilsyn eller skal fremsendes til godkendelse på opfordring fra Trafikstyrelsen.
 

Ønskes der oplysninger om kravene til uddannelsesprogrammet, er dette beskrevet i ICAO-TI eller Bekendtgørelse nr. 763 af 11/07/2008, samt IATA DGR. Der kan ligeledes rettes henvendelse til den ansvarlige luftfartsinspektør for farligt gods på mail.

Tjekliste

Uddannelsesprogram farligt gods

Flyselskaber med tilladelse til transport af farligt gods.

Hændelser med farlig gods

Sidst opdateret 25/11/2021

Alle hændelser med farligt gods som luftfragt skal jf. forordning (EU) 376/2014, artikel 4, stk. 7 snarest muligt, dog senest inden for 72 timer efter hændelsen indtraf, indberettes til Trafikstyrelsen.

Hændelser med farligt gods skal indberettes med en af de nedenstående indberetningsmuligheder:

 

  • e5x-systemet via EU-portalen. Find linket nedenfor her på siden. 
  • Occurrence Report, der kan hentes nedenfor.

 

Efter aftale med Trafikstyrelsen kan fragtagenter eller andre med screening (X-Ray) bruge tre måneders indberetningsformular for skjult farligt gods fundet ved gennemlysning eller checklist. Andre hændelser eller ulykker skal indberettes via e5x eller Occurrence Report.

 

Der kan ligeledes rettes henvendelse til den ansvarlige luftfartsinspektør for farligt gods på e-mail. 

Rapport

Dangerous Goods Occurrence Report

Blanket til indberetning af hændelser eller uheld med transport af farligt gods.

Bekendtgørelse

Order No. 763 of 11 July 2008

Order on transport of dangerous goods by air

Gældende fra

11/07/2008

Order on transport of dangerous goods by air.
Vejledning

Vejledning til indberetning af hændelser i E5X dataformat

Med forordning 376/2014 stilles der nye krav til hvilke formater, der kan anvendes.

Transport af våben, eksplosivstoffer m.v.

Sidst opdateret 16/11/2020

Der skal søges om tilladelse til transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer, jf. Bekendtgørelse nr. 527 af 23. juni 1995. Der skal dog ikke søges om tilladelse til transport af Class 1.4S.

 

Reglerne er gældende for flyvninger fra, til og over dansk luftrum.

 

Ansøgningsfristen for transport af våben, eksplosivstoffer m.v. er på fem hverdage før afgang. Ansøgningsskema til transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. findes nedenfor.

Ansøgning

Ansøgning om transport af våben, eksplosivstoffer m.v.

Dansk/engelsk. Ansøgning om transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer.

Bekendtgørelse

BEK nr. 527 af 23. juni 1995

Bekendtgørelse om transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer

Gældende fra

05/07/1995

Bekendtgørelse nr. 527 af 23. juni 1995