Branchepanelet for Luftfart

Sidst opdateret 16/05/2022
På denne side kan du læse mere om branchepanelet for luftfart. Der vil også være en beskrivelse af panelets arbejdsområde i form af et fælles vedtaget Kommissorium.

Branchepanelets opgaver består i at sikre luftfartssikkerheden. Herunder er det også hensigten, at Trafikstyrelsen og de relevante aktører på området, mødes til en fælles dialog om relevante problemstillinger, der bør tages en luftfartsfaglig drøftelse om.

Branchepanelet skal derfor bidrage til en styrket dialog mellem Trafikstyrelsen og luftfartsområdets aktører, så der opnås en god gensidig forståelse af overordnede problemstillinger vedr. regulering, tilsyn og godkendelser inden for safety- og securityområdet.

 

Referater fra branchepanelsmøderne kan fås ved at kontakte Trafikstyrelsen.

Branchepanelets repræsentanter spænder vidt, herunder:


 • Dansk Industri og Brancheforeningen Dansk Luftfart
 • Dansk Erhverv (luftfragt)
 • Erhvervsflyvningens Sammenslutning
 • SAS
 • Kongelig Dansk Aeroklub
 • Københavns Lufthavne
 • Billund Airport
 • Dansam (provinslufthavnenes sammenslutning)
 • Naviair
 • Flyvebranchens Personale Union
 • Dansk Metal
Notat

Kommissorium for Branchepanelet for Luftfart

Efter drøftelse i Rådet for Dansk Luftfart, november 2013, etablerer Trafikstyrelsen et Branchepanel for Luftfart.