RID 2011

RID 2011 Corrigendum 2. Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

01-02-2012

Denne tekst erstatter teksten af 1. januar 2011 (dansk), og denne danske udgave af RID er gyldig fra og med 1. februar 2012. RID er gældende for international såvel som national dansk jernbanetransport af farligt gods.