BEK nr. 1007 af 09/10/2006

Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik

01-01-2007

Angår regulering vedr. indberetning af data til statistik vedr. buskørsel, privatbanekørsel, handikapkørsel mv.

Senest opdateret 17-08-2023