Forordning 552/2004 af 10/03/2004

Forordning om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet

01-01-1901

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004.