BL 3-5, 4. udgave af 18/12/2006

Bestemmelser om helikopterdæk på havanlæg

01-01-2007

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.