Forordning 376/2014 af 03/04/2014

Forordning om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart

03-04-2014

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2007.