LOV nr. 441 af 08/05/2018

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren

10-05-2018
Lov

Loven finder anvendelse på operatører af væsentlige transporttjenester.

Senest opdateret 14-08-2023