Vejledning om brug af assessorer

26-05-2014

Vejledningen omhandler assessering af tekniske systemer, hvortil der kræves ibrugtagningstilladelse, og skal derfor læses i sammenhæng med bekendtgørelserne om godkendelse af hhv. køretøjer og infrastruktur.