Vejledning om kompetencekrav ved CSM-assessment

15-05-2014

Vejledningen handler om hvordan man godkendes som assessorer og sagkyndig.