Evaluering af udvalgte puljeprojekter 2010-2013

06-12-2017

Denne rapport indeholder en evaluering af udvalgte puljeprojekter der er gennemført i 2010-2013.