Gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Trafikstyrelsens godkendelser og tilsyn med jernbaneområdet er finansieret via gebyrer og afgifter.
For godkendelser og licenser m.m. betales udstedelsesgebyrer og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales afgifter pr. kørt togkilometer samt et grundbeløb pr. sikkerhedscertifikat eller -godkendelse.

 

Opgave Sats 2024
Grundbeløb pr. sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse 71.852 kr.
Aktivitetsafgift pr. kørt togkilometer 0,0553 kr.
Gebyr efter regning pr. time 1.440 kr.
Jernbanenævnets afgift pr. kørt togkilometer 0,0667kr.
Registrering af udenlandske tilladelser (oprettelse/ændring) i det nationale køretøjsregister (NVR), pr. ansøgning 1.440 kr.
Adgang til virtuelle centralregister for køretøjer (VVR), pr. oprettelse 1.440 kr.
Opretholdelse og ændringer af registreringer i det nationale køretøjsregister (NVR) eller i det europæiske køretøjsregister (EVR) pr. EVN (European Vehicle Number) 50 kr. årligt
Helbredsgodkendelse og kvittering for modtagelse af statuserklæring pr. ansøgning 1.300 kr.
Lokomotivførerlicens pr. ansøgning 800 kr.
Udstedelse af erstatningsdokument for lokomotivførerlicens pr. ansøgning 300 kr.

 Hvis Trafikstyrelsen assisterer ERA (Det Europæiske Jernbaneagentur) i sagsbehandlingen af ansøgninger i OSS (One-Stop-Shop) anvendes følgende timesats i 2024: 195 €.

OSS-ansøgninger

Hvis Trafikstyrelsen assisterer ERA (Det Europæiske Jernbaneagentur) i sagsbehandlingen af ansøgninger i OSS (One-Stop-Shop) anvendes følgende timesats i 2023: 195 €.

 

Relevante links

Læs mere om behandling af ansøgninger i OSS på ERA's hjemmeside (nyt vindue)

Senest opdateret 16-02-2024