Inspektioner

Trafikstyrelsen udfører inspektioner på baggrund af bl.a. hændelser eller henvendelse fra offentligheden af sikkerhedsmæssig karakter.

Trafikstyrelsen kan udover de planlagte tilsyn med virksomhedernes sikkerhedsledelsessystem udføre ad-hoc tilsyn i form af inspektioner eller andre særlige tilsyn. Inspektioner eller særlige tilsyn kan gennemføres på baggrund af:

  • Hændelser – i eller uden for Danmark – som har jernbanesikkerhedsmæssig karakter
  • Statistik, analyser og trends på jernbaneområdet, bl.a. baseret på indmelding af hændelser
  • Andre informationer af sikkerhedsmæssig karakter på jernbaneområdet

Trafikstyrelsen modtager blandt andet rapporter fra Havarikommissionen, virksomhedernes årlige sikkerhedsrapporter samt henvendelser fra offentligheden, som alle kan danne baggrund for inspektioner eller særlige tilsyn. Trafikstyrelsen kan derudover af egen drift iværksætte ad-hoc tilsyn hvis det skønnes nødvendigt.

Senest opdateret 22-10-2021

Kontakt

Ved spørgsmål kan du skrive til nedenstående mailadresse:

tilsyn@trafikstyrelsen.dk