Tilsyn med veteranbaner

Som sikkerhedsmyndighed på veteranbaneområdet fører styrelsen tilsyn med veterantogsorganisationerne.

Styrelsens tilsyn

Styrelsens tilsyn skal først og fremmest sikre at veterantogsorganisationerne forstår og efterlever de gældende sikkerhedsregler. Tilsynene bidrager endvidere til, at veterantogsorganisationerne ved hjælp af deres dokumentation for sikkerhedsstyring kan håndtere sikkerheden, der gør sig gældende for driften under både normale og ekstraordinære situationer. Du kan læse nærmere om styrelsens former for tilsyn samt hvilke reaktionsmuligheder styrelsen har i "Vejledning om tilsyn". 

Tilsynsførende

Foruden styrelsens egne tilsyn, har den sikkerhedsansvarlige pligt til at føre interne tilsyn med veterantogsorganisationens aktiviteter. 

Hvis styrelsen vurderer, at der foruden styrelsens egne tilsyn er behov for yderligere tilsyn, kan der efter en konkret vurdering stilles krav om at der bliver tilknyttet en tilsynsførende. Den tilsynsførende er styrelsens mand, og skal derfor være uafhængig af veterantogsorganisationen. For nærmere information omkring den tilsynsførendes rolle, pligter m.v., se vejledning om tilsynsførende.

Den sikkerhedsansvarliges interne tilsyn

Den sikkerhedsansvarliges tilsynsopgave går ud på at sikre, at veterantogsorganisationen fortsat opfylder veteranbanebekendtgørelsernes krav om registrering i Erhvervsstyrelsen, at veterantogsorganisationen har en gyldig ansvarsforsikring, og at veterantogsorganisationen har indgået en aftale om brugsret til den pågældende infrastruktur. Du kan læse nærmere om den sikkerhedsansvarliges interne tilsyn i "Vejledning om tilsyn", som du finder herunder.

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

tilsyn@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 08-01-2020