Tilsyn med sikkerhedsledelse

Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder samt øvrige virksomheder, der udfører kørsel på eget ansvar, har etableret og vedligeholder et ledelsessystem til styring af jernbanesikkerheden.

Trafikstyrelsen gennemfører løbende opfølgningstilsyn med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere i sikkerhedscertifikatets eller sikkerhedsgodkendelsens gyldighedsperiode (op til 5 år). Disse gennemføres for at sikre, at virksomhederne fortsat lever op til kravene i lovgivningen i en driftssammenhæng. Trafikstyrelsen kan gennemføre opfølgningstilsyn hos virksomheden som enten audit eller en inspektion. Begge metoder vil dog tage udgangspunkt i et eller flere udvalgte emner, som præsenteres for virksomheden senest 14 dage inden tilsynet. Den årlige plan for opfølgningstilsyn offentliggøres i tilsynsplanen, som er beskrevet nedenfor.

Derudover er det muligt for Trafikstyrelsen at opstarte et ad hoc- eller tematilsyn. Ad hoc-tilsyn gennemføres af Trafikstyrelsen på baggrund af hændelser eller andre oplysninger, som vurderes at kræve en hurtig tilsynsindsats. Ved tematilsyn kan en række virksomheder indgå i et tilsynsforløb ud fra et emne, som kan gå på tværs af virksomhederne. Ad hoc- og tematilsyn vil typisk gennemføres som inspektioner, men kan også gennemføres som audit. 

Reaktionsmuligheder ved manglende kravopfyldelse

Hvis Trafikstyrelsen vurderer, at en virksomhed ikke opfylder kravene til gældende sikkerhedsregler eller interne sikkerhedsprocedurer, vil virksomheden få en afvigelse i sit sikkerhedsledelsessystem.

En afvigelse er et grundlag for dialog mellem virksomheden og Trafikstyrelsen til at få styr på de krav, der ikke i tilstrækkelig grad er opfyldt. Med en afvigelse følger en deadline og en handlingsplan for at lukke afvigelsen.

Hvis Trafikstyrelsen udover dette vurderer at jernbanesikkerheden er direkte i fare, kan styrelsen udstede påbud eller nedlægge forbud.

Tilsynsplan

Hvert år i januar offentliggør Trafikstyrelsen tilsynsplanen for det kommende år, så virksomhederne får mulighed for at planlægge og fokusere deres indsatser. Forud for et planlagt tilsyn har styrelsen en korrespondance med virksomheden, for bl.a. at kommunikere hvilke områder der vil føres tilsyn med, samt om der er initiativer hos virksomheden, som kan have indflydelse på tilsynsforløbet.

Underretning om ny jernbanedrift

Jernbanevirksomheder, som har et gyldigt sikkerhedscertifikat, er underlagt krav om at underrette Trafikstyrelsen om ny jernbanedrift. Denne skal udover beskrivelse af den nye jernbanedrift også indeholde oversigt over personalekategorier og køretøjstyper, som skal anvendes i den nye drift. Underretningen skal finde sted senest 2 måneder inden planlagt driftsstart, således at Trafikstyrelsen kan justere sin tilsynsindsats på baggrund af den nye drift. 

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

tilsyn@trafikstyrelsen.dk

Introduktion til sikkerhedsledelsessystemet

Styrelsen har udarbejdet en introduktion til sikkerhedsledelsessystemet.

Se mere

Senest opdateret 24-08-2023