Gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Senest opdateret 03-03-2022

Kontakt os

Trafikstyrelsens tilsyn med den civile luftfart er finansieret via gebyrer og afgifter.

For Danmark, Færøerne og Grønland betales der udstedelsesgebyrer for godkendelser og licenser mm og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales et safetybidrag (afgift) pr. passager, der afrejser fra danske, herunder færøske og grønlandske lufthavne.

Trafikstyrelsen fastholder safety-bidraget for Danmark, således at satsen pr. afrejsende passager fra Danmark bliver på 4,75 kr. i 2022. Safety-bidraget for Grønland og Færøerne hæves til 4,75 kr. i 2022.

Bekendtgørelse nr. 2666 af 28. december 2021 fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v..

Gebyr- og afgiftssatserne fremgår af bilagene til bekendtgørelserne.