Gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Kontakt os

Trafikstyrelsens godkendelser og tilsyn med den civile luftfart er finansieret via gebyrer og afgifter.

For Danmark, Færøerne og Grønland betales der udstedelsesgebyrer for godkendelser og licenser mm. og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales et safetybidrag (afgift) pr. passager, der afrejser fra danske, herunder færøske og grønlandske, lufthavne.

Safety-bidraget pr. afrejsende passager for Danmark, Grønland og Færøerne er 5,00 kr. i 2024.

Bekendtgørelse nr. 1692 af 11. december 2023 fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gebyr- og afgiftssatserne fremgår af bilagene til bekendtgørelserne.

Senest opdateret 08-01-2024