Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser

Senest opdateret 28-02-2022

Kontakt os

Puljen er for mindre, regionale flyvepladser i Danmark, der har rutetrafik samt færre end 200.000 årlige passagerer. De ansøgningsberettigede lufthavne i 2022 er Sønderborg, Esbjerg og Midtjylland lufthavne.

Puljens størrelse 3 mio. kr. årligt
Ansøgerkreds Mindre, regionale flyvepladser

Ansøgningsrunde 2022

Der er i 2022 givet i alt 2.936.982 kr. i tilsagn til tre lufthavne. Tilsagnene er givet til forbedring af dele af lufthavnenes materiel og aktiviteter, der kan medvirke til at lufthavnene kan opnå et højere securityniveau i lufthavnene omkring trafikafviklingen end det nuværende - herunder den bedst mulige passageroplevelse/flow.


Mere specifikt er der givet tilsagn til følgende:

Sønderborg Lufthavn

Projektets titel: Ny adgangskontrol

Tilsagnsbeløb: 378.142 kr.

Projektets formål er at opdatere lufthavnens adgangskontrolsystem, så det er moderne og tidssvarende, hvilket vil forbedre og øge luft-havnens sikkerhedsniveau.

Esbjerg Lufthavn

Projektets titel: Nyt sikkerhedsudstyr

Tilsagnsbeløb: 1.325.000 kr.

Projektets formål er at opgradere lufthavnens nuværende perimeter-sikring samt anskaffelse af testkuffert med udstyr, for at forbedre og øge sikkerhedsniveauet i lufthavnen.

Midtjyllands Lufthavn

Projektets titel: ATRS til røntgenscanner samt diverse forbedringer af sikkerhedsløsninger og infrastruktur

Tilsagnsbeløb: 1.233.750 kr.

Projektets formål er, ved indkøb af Automatisk Tray Return System til lufthavnens i sikkerhedskontrollen samt andre diverse forbedringer af sikkerhedsløsninger og infrastrukturer, at understøtte, at lufthavnens sikkerhedsniveau øges.

Ansøgningsfristen er udløbet

Hvem kan søge?

Mindre, regionale flyvepladser i Danmark kan søge om puljen.

Puljen er for mindre, regionale flyvepladser i Danmark, der har rutetrafik samt færre end 200.000 årlige passagerer. Disse mindre, regionale flyvepladser vurderes til at have relative høje udgifter til sikkerheden per passagerer, end det vurderes de store flyvepladser har.

I 2022 var de ansøgningsberettigede lufthavne Esbjerg, Sønderborg og Midtjylland.

Hvad kan jeg søge midler til?

Tilsagnene er givet til at opgradere en del af lufthavnenes materiel, så det kan leve op til et højt sikkerhedsniveau omkring trafikafviklingen – herunder den bedst mulige passageroplevelse/flow. De mindre, regionale flyvepladser vurderes til at have relative høje udgifter til sikkerheden per passagerer, end det vurderes de store flyvepladser har.

Se eksempler på ansøgte projekter fra ansøgningsrunden 2022 herunder.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Der er i 2022 givet i alt ca. 2,9 mio. kr. i tilsagn til 3 lufthavne.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Find ansøgningsmateriale til puljen.

Nedenfor finder du ansøgningsmaterialet; selve ansøgning til investeringspuljen, projektbeskrivelse, budgetskabelon og regnskabsinstruks.

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Trafikstyrelsen modtager og behandler ansøgninger til puljen for mindre, regionale flyvepladser i Danmark. Ansøgningerne prioriteres ud fra en række kriterier, herunder investeringens bidrag til sikkerhed i luftfarten, antal passagerer som investeringen berører og investeringens bidrag til serviceniveauet i lufthavnen.

Hvordan udbetales tilskuddet?

Udbetaling af tilskud kan først ske, når tilskudsmodtageren har dokumenteret, at projektet er gennemført i overensstemmelse med Trafikstyrelsens tilsagnsaftale, der er indgået tilskudsmodtager og Trafikstyrelsen imellem. Tilskudsmodtager fremsender ved projektets afslutning en afrapportering sammen med et afsluttende regnskab, dokumentation m.v. til Trafikstyrelsen. Tilskuddet udbetales, når Trafikstyrelsen har godkendt afrapporteringen og det afsluttende regnskab.

Læs nærmere i Regnskabsinstruksen.

Afrapportering

Til afrapportering af det afsluttende projekt skal tilskudsmodtageren anvende nedenstående skabelon.

Baggrund og lovgrundlag

Puljen har baggrund i bekendtgørelse nr. 1053 af 21/10/2019 om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser.