Puljer

Pulje

Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser

Ansøgningsfrist

Udløbet

Puljen er for mindre, regionale flyvepladser i Danmark, der har rutetrafik samt færre end 200.000 årlige passagerer. De ansøgningsberettigede lufthavne i 2022 er Sønderborg, Esbjerg og Midtjylland lufthavne.

Læs mere

Puljens størrelse 3 mio. kr. årligt
Ansøgerkreds Mindre, regionale flyvepladser

Ansøgningsrunde 2021

Der er i 2021 givet i alt 3,9 mio. kr. i tilsagn til tre lufthavne. Tilsagnene er givet til forbedring af dele af lufthavnenes materiel og aktiviteter, der kan medvirke til at lufthavnene kan opnå et højere security niveau i lufthavnene omkring trafikafviklingen end det nuværende - herunder den bedst mulige passageroplevelse/flow.

Mere specifikt er der givet tilsagn til følgende:

Sønderborg Lufthavn

Projektets titel: Fortsat forbedring og tilpasning af lufthavnens eksisterende security niveau.

Tilsagnsbeløb: 1.197.396 kr.

Projektets formål er, ved anskaffelse af en specifik securityscanner til screening af passagerer, at understøtte en fortsat forbedring og tilpasning af lufthavnens eksisterende security niveau.

Esbjerg Lufthavn

Projektets titel: Fortsat forbedring og optimering af eksisterende security niveau.

Tilsagnsbeløb: 911.500 kr.

Projektet har til formål at gennemføre en fortsat forbedring og optimering af det eksisterende security niveau med sigte på at opnå et samlet, højere security niveau i lufthavnen end det nuværende. Med projektet foretages opgradering af bagagebånd i afgangshal, installation af karrusel i ankomsthal, indkøb af ARX-system til styring af adgangsvejene til lufthavnen, anskaffelse af testkuffert samt renovering af eksisterende hegn.

Midtjyllands Lufthavn

Projektets titel: Opgradering af udstyr og lufthavnssikkerhed i Midtjyllands
Lufthavn - delprojekt 3.

Tilsagnsbeløb: 1.751.250 kr.

Projektet har til formål at opgradere sikkerhedsudstyret i sikkerhedskontrollen af personer, indskrevet bagage, håndbagage og flyfragt gennem investering i dels en security scanner til personkontrollen, dels en røntgenscanner med tunnelåbning 130x130 cm til effektivisering af sikkerhedskontrollen af indskrevet bagage, håndbagage og flyfragt og dermed sikring af et samlet højere security niveau i lufthavnen end det nuværende.

Pulje

Støtteordning til mindre, regionale danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet

Ansøgningsfrist

Udløbet

Der ydes driftsstøtte til lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning, som har op til 200.000 passagerer. Støttebeløbet kan ikke overstige lufthavnens driftsunderskud for 2020.

Læs mere

Puljens størrelse 35 mio. kr. årligt
Ansøgerkreds Der ydes støtte til mindre, regionale danske lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning.