Helikopterrundflyvning

Kontakt os

Kommuner skal kunne vurdere helikopterrundflyvninger. Derfor har Trafikstyrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen udarbejdet en procedure for, hvordan helikopterrundflyvning fra ikke-godkendte landingspladser skal anmeldes.

Udfyld anmeldelsesformularen og et supplerende kortbilag over flyvningen.

Kortbilaget skal være med information om landingspladsens afgrænsning samt ud- og indflyvningssektorer. Se BL 3-31.

Send formular og kortbilag til:

  • Trafikstyrelsen via. submit funktionen 
  • Kommunen, hvor landingspladsen for helikopterflyvningen er placeret.

I de tilfælde, hvor kommunerne ikke har miljømæssige indvendinger imod den planlagte helikopterrundflyvning, kan styrelsen dispensere fra afstandskravene til tæt bebyggede områder, såfremt der ikke er flyvesikkerhedsmæssige problemer. Det vil være et vilkår i dispensationen at der under hele flyvningen er egnede nødlandingsområder.

Relevante links

Gå til EASA's hjemmeside for Safety Promotion (nyt vindue)

Senest opdateret 28-06-2023