Letbane på Ring 3

Kontakt os

Trafikstyrelsen er VVM-myndighed i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet omfattet af lov om letbane på Ring 3.

Ønsker Hovedstadens Letbane I/S at gennemføre ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet, skal dette anmeldes til Trafikstyrelsen via virk.dk.

Styrelsen som VVM-myndighed

I forbindelse med anmeldelser om ændring eller udvidelse af anlægsprojektet er Hovedstadens Letbane I/S blandt andet forpligtet til at levere oplysninger om projektets størrelse, placering og forventede indvirkning på miljøet. Disse oplysninger skal bruges til at vurdere projektets miljømæssige betydning.

På baggrund af anmeldelsens oplysninger vurderer Trafikstyrelsen i første omgang, hvorvidt ændringen eller udvidelsen kan rummes inden for rammerne af de hidtil udførte vurderinger af anlægsprojektets virkninger på miljøet, herunder den VVM-redegørelse, der allerede er udarbejdet for anlægsprojektet.

Hvis Trafikstyrelsen vurderer, at de miljømæssige forhold omkring ændringen eller udvidelsen ikke kan rummes inden for den VVM-redegørelse, der er udarbejdet for anlægsprojektet, sender vi ansøgningen i høring og foretager en screening af de miljømæssige forhold omkring ændringen eller udvidelsen. Screeningen foretages dels på baggrund af anmeldelsens oplysninger om de miljømæssige forhold og dels på baggrund af høringssvar.
På baggrund af screeningen afgør Trafikstyrelsen, om der skal laves et tillæg til den VVM-redegørelse, der allerede er udarbejdet, eller om der kan gives tilladelse til projektet eventuelt med vilkår.

Afgørelsen offentliggøres her på vores hjemmeside.

Læs mere om projektet Letbane på Ring 3 på Transportministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Styrelsens afgørelser vedr. Letbane på Ring 3

På styrelsens "VVM-liste" kan du se styrelsens afgørelser vedrørende Letbane på Ring 3.

Se mere

Senest opdateret 09-11-2021