Lynetteholm

Trafikstyrelsen er VVM-myndighed for projektet omkring etablering af en ny halvø, Lynetteholm, i Københavns Havn.

By & Havn har udarbejdet miljøkonsekvensrapporter for etablering af Lynetteholm - en ny halvø der ønskes etableret i Københavns Havn i forlængelse af Refshaleøen.

Lynetteholm vil udgøre et areal på ca. 2,8 km2. Der vil for størstedelen være tale om et nyttiggørelsesdepot, hvori der kan deponeres overskudsjord fra anlægsprojekter i København. Opfyldet forventes at vare 30-40 år, alt efter anlægsaktiviteten i byen.

Tilladelse til etableringen af Lynetteholm er givet af Folketinget med vedtagelse af en anlægslov.

Miljøkonsekvensrapporterne beskriver de miljøpåvirkninger, som etablering af Lynetteholm vil medføre. Miljøvurderingen vedrører etablering af øen samt jordopfyld.

 

Læs mere om det samlede Lynetteholms-projekt på Københavns Kommunes hjemmeside (nyt vindue)

Sammenfattende redegørelse (nyt vindue)

Se høringsmaterialet vedr. Lynetteholm

På styrelsens "VVM-liste" kan du se høringsmaterialet vedrørende Lynetteholm.

Se mere

Senest opdateret 11-02-2022