Gebyrer og afgifter på postområdet

Trafikstyrelsens tilsyn med postvirksomheder er finansieret via gebyrer og afgifter.

For godkendelser og licenser m.m. betales udstedelsesgebyrer og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales en afgift pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser, som er omfattet af tilladelseskravet.

Afgiften er i 2023 3,45 kr.

Gebyrerne for tilladelse til postbefordring og godkendelse af takstfastsættelse faktureres efter regning. Timesatsen er i 2023 1.160 kr.

Bekendtgørelse nr. 1502 af 8. december 2022 fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på postområdet.

Senest opdateret 15-08-2023