Tilsyn med sikkerhedsledelse

Sidst opdateret 05/11/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder samt øvrige virksomheder, der udfører kørsel på eget ansvar, har etableret og vedligeholder et ledelsessystem til styring af jernbanesikkerheden.

I forbindelse med at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder eller fornyer en sikkerhedsgodkendelse til en infrastrukturforvalter eller et sikkerhedscertifikat til en virksomhed der kører på jernbanenettet, gennemfører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en audit af virksomhedens sikkerhedsledelsessystem. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil almindeligvis foretage mindst to tilsynsbesøg for at sikre, at kravene til sikkerhedsledelsessystemet er opfyldt og implementeret i virksomheden.

 

Ved det første tilsyn foretager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en dokumentgennemgang, som skal vise, om virksomhedens beskrevne sikkerhedsledelsessystem opfylder kravene i bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet.

 

Ved det andet tilsyn vurderer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, om virksomhedens dokumenterede sikkerhedsledelsessystem er implementeret i virksomheden.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemfører desuden et antal opfølgningstilsyn i løbet af en sikkerhedsgodkendelses eller et sikkerhedscertifikats gyldighedsperiode (op til 5 år). Ved opfølgningstilsynene sikrer styrelsen, at der føres tilsyn med hele virksomhedens sikkerhedsledelsessystem i løbet af gyldighedsperioden.

Reaktionsmuligheder ved afvigelser

Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at en virksomhed ikke opfylder kravene til gældende sikkerhedsregler eller interne sikkerhedsprocedurer, vil virksomheden få en afvigelse i sit sikkerhedsledelsessystem.

En afvigelse er et grundlag for dialog mellem virksomheden og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at få styr på de krav, der ikke i tilstrækkelig grad er opfyldt. Med en afvigelse følger en deadline og en handlingsplan for at lukke afvigelsen.

Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udover dette vurderer at jernbanesikkerheden er direkte i fare, kan styrelsen udstede påbud eller nedlægge forbud.

Tilsynsplan

Hvert år i januar offentliggør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilsynsplanen for det kommende år, så virksomhederne får mulighed for at planlægge og fokusere deres indsatser. Forud for et planlagt tilsyn har styrelsen en korrespondance med virksomheden, for bl.a. at kommunikere hvilke områder der vil føres tilsyn med, samt om der er initiativer hos virksomheden, som kan have indflydelse på tilsynsforløbet.

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:
Tilsynsplan

Plan for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med jernbanen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsplan for jernbane indeholder en oversigt over planlagte opfølgningstilsyn for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere i 2020, fordelt på kvartaler.

Introduktion til sikkerhedsledelsessystemet

Styrelsen har udarbejdet en introduktion til sikkerhedsledelsessystemet