Tilsyn med uddannelsescentre

Sidst opdateret 07/10/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med godkendte uddannelsescentre for lokomotivførere og med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, der uddanner egne lokomotivførere.

Både jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og eksterne udbydere af uddannelse skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at uddanne lokomotivførere. Som et led i denne godkendelse fører styrelsen tilsyn med, at virksomhederne overholder de krav der stilles til godkendte uddannelsescentre.

 

For eksisterende jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere vil tilsyn med uddannelsesaktiviteterne typisk foregå som en del af tilsynet med virksomhedernes sikkerhedsledelsessystem. For eksterne udbydere vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen føre et særskilt tilsyn. Tilsyn med uddannelsescentre foregår som et tværfagligt tilsyn med deltagere fra både Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens uddannelses- og tilsynsteam.

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

Bekendtgørelse

BEK nr. 1213

Bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet

Gældende fra

10/11/2017

Bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet