Gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Sidst opdateret 12/11/2021
Trafikstyrelsens tilsyn med den civile luftfart er finansieret via gebyrer og afgifter.

For Danmark, Færøerne og Grønland betales der udstedelsesgebyrer for godkendelser og licenser mm og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales et safetybidrag (afgift) pr. passager, der afrejser fra danske, herunder færøske og grønlandske lufthavne.


Trafikstyrelsen hæver safety-bidraget for Danmark, således at satsen pr. afrejsende passager fra Danmark bliver 4,75 kr. i 2021. Safety-bidraget for Grønland og Færøerne fastholdes på 4,5 kr. i 2021. 


Bekendtgørelse nr. 2257 af 29. december 2020 fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v..

Gebyr- og afgiftssatserne fremgår af bilagene til bekendtgørelserne.

Bekendtgørelse

Nr. 2257 af 29. december 2020

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter.