Helikopterrundflyvning

Sidst opdateret 02/12/2020
Kommuner skal kunne vurdere helikopterrundflyvninger. Derfor har styrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen udarbejdet en procedure for, hvordan helikopterrundflyvning fra ikke-godkendte landingspladser skal anmeldes.

Udfyld anmeldelsesformularen og et supplerende kortbilag over flyvningen.

 

Kortbilaget skal være med information om landingspladsens afgrænsning samt ud- og indflyvningssektorer. Se BL 3-31.

 

Send formular og kortbilag til:   
    

  • Trafikstyrelsen og  
  • Kommunen, hvor landingspladsen for helikopterflyvningen er placeret.

 

I de tilfælde, hvor kommunerne ikke har miljømæssige indvendinger imod den planlagte helikopterrundflyvning, kan styrelsen dispensere fra afstandskravene til tæt bebyggede områder, såfremt der ikke er flyvesikkerhedsmæssige problemer. Det vil være et vilkår i dispensationen at der under hele flyvningen er egnede nødlandingsområder.

Anmeldelse

Anmeldelse af rundflyvning fra selvvalgt helikopterflyveplads

Ansøgningsskema til anmeldelse af rundflyvning fra selvvalgt helikopterflyveplads.

BL 3-serien

BL 3-31 , 1. udgave af 1. juli 1987

Bestemmelser om selvvalg af helikopterflyvepladser

Gældende fra

01/09/1987

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.