Lynetteholm

Sidst opdateret 03/08/2021
Trafikstyrelsen er VVM-myndighed for projektet omkring etablering af en ny halvø, Lynetteholm, i Københavns Havn.

By & Havn har udarbejdet miljøkonsekvensrapporter for etablering af Lynetteholm - en ny halvø der ønskes etableret i Københavns Havn i forlængelse af Refshaleøen.

 

Lynetteholm vil udgøre et areal på ca. 2,8 km2. Der vil for størstedelen være tale om et nyttiggørelsesdepot, hvori der kan deponeres overskudsjord fra anlægsprojekter i København. Opfyldet forventes at vare 30-40 år, alt efter anlægsaktiviteten i byen.

 

Tilladelse til etableringen af Lynetteholm vil blive givet ved en anlægslov, som skal vedtages af Folketinget.

 

Miljøkonsekvensrapporterne beskriver de miljøpåvirkninger, som etablering af Lynetteholm vil medføre. Miljøvurderingen vedrører etablering af øen samt jordopfyld.

 

Miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring og i høring hos berørte myndigheder samt ESPOO-høring i Sverige i perioden fra den 30. november 2020 til den 25. januar 2021. Temarapporten har været i høring fra 23. december 2020 til 17. februar 2021.

 

Trafikstyrelsen har modtaget ca. 900 høringssvar, som alle er offentliggjort på styrelsens hjemmeside.

 

Som opfølgning på ovenstående høringer blev der udarbejdet en supplerende miljøkonsekvensrapport. Rapporten uddyber og besvarer spørgsmål, der blev rejst i høringsperioderne. Denne supplerende rapport har været i offentlig høring i april 2021 og der indkom 96 høringssvar.

 

Den sammenfattende redegørelse vil sammen med miljøkonsekvensrapporten, temarapporten, den supplerende miljøkonsekvensrapport og implementeringsredegørelsen indgå i beslutningsgrundlaget for vedtagelse af lov om anlæg af Lynetteholm.

Se høringsmaterialet vedr. Lynetteholm

På styrelsens "VVM-liste" kan du se høringsmaterialet vedrørende Lynetteholm.