Havne- og fiskeripuljen

Senest opdateret 11-02-2022

Kontakt os

I forbindelse med finansloven blev der i 2021 afsat 25 mio. til en pulje til grøn omstilling af havne og omstillingsindsatser indenfor fiskeri.

Puljens størrelse Der blev afsat i alt 25 mio. kr. i 2021 til en Havne- og fiskeripulje
Ansøgerkreds Havne, fiskeri- og følgeerhverv
Ansøgningsfrist Udløbet

Ansøgningsfristen er udløbet

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Der er krav om en medfinansiering på mindst 50 pct., dvs. at ansøgerne skal bidrage med mindst 50 pct. af finansieringen af det ansøgte projekt.

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

De indkomne ansøgninger bedømmes ud fra følgende kriterier:

  1. Den grønne omstilling accelereres, hvorved udslip af CO2 og øvrige emissioner begrænses, fx ved etablering af strømforsyning til skibe.
  2. Der opnås en forbedret affaldshåndtering med særligt fokus på genanvendelse.
  3. Der bidrages til at sikre en videreudvikling af fiskerierhvervet og relaterede følgeerhverv.
  4. Der bidrages til den lokale og regionale beskæftigelse og erhvervsudvikling. 

De indkomne ansøgninger prioriteres ud fra en vurdering af, hvor der forventes opnået den største effekt pr. investerede krone for såvel den grønne omstilling som erhvervsudviklingen.

Afrapportering