Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger 2021

Senest opdateret 11-02-2022

Kontakt os

Der er afsat 233 mio. kr. i 2021 til en pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger. Puljen kan anvendes til at medfinansiere anskaffelser af nye grønne færger og til retrofit af eksisterende færger.

Tilskuddets størrelse Op til 25 pct. af den støtteberettigede del af projektet
Ansøgerkreds Kommuner og kommercielle selskaber som driver indenrigsfærger.
Ansøgningsfrist 15. nov. 2021

Ansøgningsfristen er udløbet

Afrapportering

Baggrund og lovgrundlag