Havnepulje 2022

Senest opdateret 20-04-2022

Kontakt os

Med aftale om Infrastrukturplan 2035 blev der afsat 50 mio. kr. i 2022 til en havnepulje, hvortil der kan søges om tilskud til f.eks. etablering af kajanlæg, moler, vejinfrastruktur på havnen og eventuel infrastruktur til landstrøm.

Puljens størrelse 50 mio. kr.
Ansøgerkreds Danske erhvervshavne

Ansøgningsfrist 01/09/2022

Hvem kan søge?

Danske erhvervshavne.

Hvad kan jeg søge midler til?

Der kan søges om tilskud til f.eks. etablering af kajanlæg, moler, vejinfrastruktur på havnen og eventuel infrastruktur til landstrøm.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Der stilles krav om egenfinansiering på minimum 50 pct., således at puljen kan dække op til 50 pct. af udgifterne til et ansøgt projekt.

Ansøgerne skal reservere beløb til egenfinansiering på de relevante budgetter.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Ansøgningsfristen er den 1. september 2022.

Ansøgningerne skal være gennemarbejdede og konkrete.

Ansøgning om tilskud skal indsendes via virk.dk og vedhæftes projektbeskrivelse og projektbudget.

 

Søg om midler fra Havnepulje 2022 via virk her

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Ansøgningerne vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

  • Projektet bidrager til at løse trafikale eller kapacitetsmæssige udfordringer
  • Projektet understøtter, at der flyttes større godsmængder fra vej- til søtransport
  • Projektet bidrager til den grønne omstilling af skibsfarten
     

Projekterne indstilles ud fra en vurdering af, hvor der forventes opnået den største effekt pr. tildelt tilskudskrone i forhold til de opstillede tildelingskriterier. Dertil foretages en samlet vurdering, som også kan tage højde for f.eks. projektets modenhed og forundersøgelsernes kvalitet.

Afrapportering

Baggrund og lovgrundlag