Havnepulje 2022

Senest opdateret 09-03-2023

Med aftale om Infrastrukturplan 2035 blev der afsat 50 mio. kr. i 2022 til en havnepulje, hvortil der kan søges om tilskud til f.eks. etablering af kajanlæg, moler, vejinfrastruktur på havnen og eventuel infrastruktur til landstrøm.

Afrapportering

Baggrund og lovgrundlag