Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger II 2022

Senest opdateret 17-06-2022

Kontakt os

Med aftale om stimuli og grøn genopretning (regeringen, RV, SF, EL og ALT) blev der afsat 150 mio. kr. i 2021 og 50 mio. kr. i 2022 i en pulje til grøn transport (grøn transportpulje II).

Puljens størrelse 50 mio. kr.
Ansøgerkreds Ansøgerkredsen er kommuner, som driver kommunale indenrigsfærger

Ansøgningsfristen er udløbet

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er kommuner, som driver kommunale indenrigsfærger.

Ansøgerkredsen må gerne bestå af flere ansøgerberettigede, og også gerne ansøgningsberettigede i samarbejde med andre parter, der driver indenrigsfærger.

Hvad kan jeg søge midler til?

Der kan søges om tilskud til anskaffelse eller leasing af nye grønne færger eller til retrofit af eksisterende færger, som sejler på danske kommunalt drevne indenrigsfærgeruter.

Tilskuddet inkluderer også eventuelle investeringer i anlæg på land, der er nødvendige for hhv., at en ny færge kan tages i brug og driftes, og for driften af den retrofittede færge.

Puljen tildeles ud fra et princip om teknologineutralitet, men puljen kan ikke anvendes til anskaffelse af en ny dieselfærge eller til retrofit af dieselfærger, som vedbliver at være dieselfærger.

Puljen kan ikke anvendes til driftsstøtte til projekter, ej heller til indkøb af drivmiddel.

Puljen kan ikke anvendes til anskaffelse af en ny dieselfærge eller til retrofit af dieselfærger, som vedbliver at være dieselfærger.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Der er afsat en ramme på 50 mio. kr. i 2022.

Ansøgerne skal reservere beløb til egenfinansiering på de relevante budgetter. Det statslige tilskud udgør maksimalt 25 pct. af det samlede beløb af den støtteberettigede del af projektet.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Ansøgningsfristen var den 15. august 2022.

 

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Der prioriteres mellem ansøgningerne på baggrund af følgende kriterier:

  • Nedbringelse af CO2 set i forhold til tilskuddet
  • Nedbringelse af øvrige emissioner
     

Dertil foretages en samlet vurdering, som også kan tage højde for fx projektets modenhed, forundersøgelsernes kvalitet og ”stordriftsfordele”.

Afrapportering

Baggrund og lovgrundlag