Elektrificeringsprogrammet

Senest opdateret 30-08-2022

Det er politisk besluttet at elektrificere dele af jernbanestrækningerne i Danmark. Elektrificeringen skal på sigt skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med billigere og mere stabil drift, samtidig med at det gavner miljøet.

Den første strækning, der blev elektrificeret af Banedanmarks Elektrificeringsprogram, var strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov, som blev færdig i 2017. I 2019 blev Ny bane København-Ringsted spændingssat, og der arbejdes på strækningerne Køge Nord-Næstved, Ringsted-Nykøbing Falster (del af Ringsted-Femern landanlæg) og Roskilde-Holbæk, som vil blive spændingssat i de kommende år. 

Elektrificeringsprogrammet vil samlet stå for at elektrificere op til 15 jernbanestrækninger frem mod slutningen af 2020’erne, samt for at opgradere allerede eksisterende elektriske strækninger. Du kan læse mere om Elektrificeringsprogrammet på Banedanmarks hjemmeside (se link nedenfor).

Trafikstyrelsens arbejde

Trafikstyrelsen er jernbanemyndighed i Danmark og har som sådan ansvaret for at godkende og føre tilsyn med Elektrificeringsprogrammet. Trafikstyrelsen er derfor involveret i arbejdet fra start til slut. 

Fra starten har Trafikstyrelsen deltaget i en forhåndsdialog med programmet, for at sikre en smidig og effektiv myndighedsgodkendelsesproces. Styrelsen har godkendt elektrificeringen af strækningen Esbjerg-Lunderskov.

Samarbejdet med Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen er en vigtig aktør i arbejdet med elektrificering, da Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på elsikkerhedsområdet, hvilket dækker alle områder, hvor der er elektricitet– også i jernbaneinfrastrukturen. Derfor har Trafikstyrelsen haft drøftelser med både Sikkerhedsstyrelsen og Elektrificeringsprogrammet for at sikre, at der tages hånd om grænsefladerne mellem de to styrelser.

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med anlæg i drift, men godkender ikke opførelsen af nye elektriske anlæg som et kørestrømssystem. 

Trafikstyrelsen har til gengæld et ansvar for at godkende anlæg indenfor baneelektrificering, hvilket som udgangspunkt dækker hele kørestrømssystemet – helt fra banetransformeren og ud i køreledningssystemet. 

Læs mere om grænsefladerne ved baneelektrificering og anvendelsen af CSM-RA forordningen. Se link nedenfor.

Vær opmærksom på, at Sikkerhedsstyrelsen har ændret deres lovgivning, hvor dele først er trådt i kraft den 1. juli 2017. Kontakt Sikkerhedsstyrelsen for at høre mere om dette.

 

Relevante links

Læs om Togfonden på Transportministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Læs mere om elektrificeringsprogrammet på Banedanmarks hjemmeside (nyt vindue)

Gå til Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

 

Kontakt

Karl-Georg Eller
Fuldmægtig

kell@tbst.dk