Ringsted-Femern Banen

Banedanmark opgraderer i årene frem over den jernbane, der skal lede frem til den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.

Anlægsprojektet omfatter, at Ringsted-Femern Banen bliver opgraderet til 200 km/t for passagertog fra de nuværende henholdsvis 160 km/t og 120 km/t. Banen bliver samtidig elektrificeret hele vejen fra Ringsted til Holeby, og som resten af de danske jernbaner får banen et nyt signalsystem, som skal sikre en bedre rettidighed. Projektet indeholder også et ekstra spor langs den eksisterende bane mellem Vordingborg og den sydlige del af Holeby, hvor banen kobles på den faste forbindelse over Femern Bælt.

Strækningen mellem Ringsted og Holeby (Femern) er ca. 115 km lang og vil – sammen med København-Ringsted Banen, den faste forbindelse over Femern bælt og opgraderingen af jernbanen i Tyskland - styrke infrastrukturen på jernbaneområdet ved at binde Skandinavien sammen med resten af Europa.

Trafikstyrelsens arbejde

Trafikstyrelsen er jernbanemyndighed i Danmark og har som sådan ansvaret for at godkende og føre tilsyn med Banedanmarks anlægsprojekt vedr. Ringsted-Femern Banen.

Trafikstyrelsen er derfor involveret fra start til slut. I starten deltager styrelsen bl.a. i en forhåndsdialog om projektet, om at sikre en smidig og effektiv myndighedsgodkendelsesproces. Styrelsen har også udstedt ibrugtagningstilladelser til flere aktiviteter i projektet, herunder nye eller ombyggede dæmninger, broer mv. på Sjælland, Falster og Lolland.

Den endelige beslutning fremgår af traktaten vedtaget af Danmark og Tyskland i 2008.

Du kan læse mere om Ringsted-Femern Banen på Banedanmarks hjemmeside.

Læs mere om projektet på Banedanmarks hjemmeside (nyt vindue)

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

Nanna Foli
Projektleder

nanfo@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 07-11-2023