Femern Kyst-kyst

Tyskland og Danmark har den 3. september 2008 underskrevet traktaten om etablering af en fast forbindelse over Femern bælt.

Om projektet

Femern-forbindelsen vil blive etableret som en sænketunnel, og med sine 18 kilometer vil den blive verdens længste af sin slags.

Etableringen foregår kort fortalt ved, at der sænkes tunnelelementer ned på havbunden, hvor de samles til en lang tunnel. Hvert tunnelelement rummer fire kamre, som tilsammen danner fire ”rør”, når hele tunnelen er samlet. I to af disse ”rør” anlægges en tosporet motorvej med nødspor i hver retning. I de to resterende ”rør” anlægges to elektrificerede jernbanespor.

Femern-forbindelsen minder på mange måder om en forstørret udgave af tunnelanlægget på Øresundsforbindelsen (den såkaldte Drogdentunnelen mellem Amager og Peberholm).

Det er forventningen, at forbindelsen åbner for trafik i 2029, og at det vil tage syv minutter at køre fra Danmark til Tyskland i tog og ti minutter i bil. Forbindelsen skal gøre det muligt, at rejse mellem Hamborg og København i tog på under tre timer.

Trafikstyrelsen skal godkende den del af jernbaneforbindelsen, der ligger på dansk territorium, mens den tyske jernbanemyndighed, Eisenbahn-Bundesamt (EBA), godkender den tyske del. De to myndigheder samarbejder tæt om godkendelsen.

Samarbejdet er særligt vigtigt i forhold til de to landes forskellige tekniske standarder for jernbanebyggeri. I udgangspunktet anlægges jernbaneforbindelsen efter europæiske standarder (såkaldte ”Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet”, TSI’er) og efter de gældende danske tekniske standarder og regler. Der er dog områder, som de europæiske standarder ikke dækker. For disse enkelte anlægsdeles vedkommende kan de kontraherende stater aftale en anvendelse af andre europæiske standarder og regler. Samtidig aftaler de to myndigheder nærmere detaljer om de banetekniske anlæg.

Bygherren er det statsejede selskab Femern A/S, der er 100 procent ejet af den danske stat. Erfaringerne fra anlæggelsen af Storebælts- og Øresundsforbindelsen indgår i planlægningen og designet af Femern-tunnelen.

I Danmark blev forbindelsen godkendt af Folketinget ved en anlægslov i 2015. I 2016 blev der indgået betingede anlægskontrakter med to store internationale entreprenørkonsortier, der dækker cirka 75 procent af byggeriet. Samtidig blev byggeriet af forbindelsens landanlæg sat i gang.

Forbindelsen brugerfinansieres efter samme model som forbindelserne over Storebælt og Øresund. Tilbagebetalingstiden forventes at være 36 år inklusiv opgraderinger af jernbanen mellem Ringsted og Rødby, der også finansieres via overskuddet fra tunnelen.

Anlægsbudgettet er på 52,6 mia. kroner. Da EU-kommissionen har udnævnt forbindelsen til et prioritetsprojekt for Europa på grund af projekts nøglerolle i transportkorridoren mellem Nord- og Sydeuropa har EU-Kommissionen foreløbigt tildelt projektet 1,5 mia. kroner i støtte til projekteringsomkostninger og 4,4 mia. kroner til anlægsudgifter samt yderligere 875 mio. kroner i støtte under EU-Kommissionens såkaldte TEN-T-program til landanlæg.

Projektet er omfattet af en lang række danske love og bekendtgørelser. Da projektet også omfatter Tyskland, er et uddrag af de danske regler – især med fokus på tunnelsikkerhed for både vej og jernbane – oversat til tysk af Femern A/S og kan til orientering findes på Femern-forbindelsens tysksprogede hjemmeside.

Information in English:

The fixed link across the Fehmarnbelt must be approved prior to commissioning in both Germany and Denmark.

The Danish Civil Aviation and Railway Authority is the Danish competent railway authority for the approval of the railway connection on the part of the Fehmarnbelt tunnel that is situated on Danish territory whereas the German authority, Eisenbahn-Bundesamt, is the competent railway authority for the approval on German territory.

The fixed link across the Fehmarnbelt will be constructed according to applicable Technical Specifications for Interoperability (TSI) as well as Danish technical standards and regulations. The two states may agree to apply other European standards and regulations for certain parts of the construction. The details of the railway engineering system shall be agreed by the competent Danish and German authorities.

The project is thus covered by an extensive range of Danish laws and regulations (based on joint European directives, etc.). Since the project also involves Germany, an extract of these regulations – particularly with a focus on tunnel safety for both road and rail – has been translated into German by Femern A/S.

The German translation is "for information only" and can be found on the homepage in German language of the Fehmarnbelt project.

 

Relevante links

Læs mere om Femern kyst-kyst på Femern.com (nyt vindue)

Go to the homepage of the project (Femern A/S) on english (new window)

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

Lea Makurath
Projektleder

lmak@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 06-11-2023