Assessorforum

For at støtte markedsdannelsen blandt assessorerne har Trafikstyrelsen i 2012 oprettet et Assessorforum, hvor principielle spørgsmål og udfordringer kan diskuteres mellem assessorer og Trafikstyrelsen.

Siden 2012 har signifikante ændringer skulle tilknyttes en assessor. Det vil sige, at en uvildig og kompetent 3. part, jf. EU-forordningen Nr. 402/2013, som ændret ved forordning Nr. 1136/2015 om en fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og vurdering (CSM-RA) skal vurdere om risikovurderingsprocessen er fulgt og om resultatet er sikkerhedsmæssigt i orden.

Der er af denne grund kommet et meget større behov for assessorer end tidligere, og Trafikstyrelsen har derfor oprettet et Assessorforum, hvor fortolkning af lovgivningen og gængs praksis kan drøftes. Målet er at sikre en standardisering med hensyn til, hvad der er assessors opgave, samt hvad assessor ikke skal vurdere.

Senest opdateret 02-12-2020