Internationale fora

Trafikstyrelsens internationale arbejde på jernbaneområdet omfatter fortrinsvis forhold, der relaterer sig til sikkerhed og interoperabilitet samt markedsåbning og beredskab.

EU-Kommissionen

Europa-Kommissionen varetager EU's interesser som helhed. Den foreslår ny lovgivning til Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union og sikrer, at EU-retten anvendes korrekt i medlemsstaterne.

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur

Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) er et EU-agentur med bemyndigelser til at udvikle et integreret jernbaneområde i EU ved at styrke sikkerhed, interoperabilitet og beredskab.

Læs mere

OTIF

OTIF er en mellemstatslig organisation dedikeret til international jernbanetransport. Organisationen har sit hovedkvarter i Bern, Schweiz. Dets juridiske instrument er konventionen om international transport med jernbane (COTIF) og dens syv bilag.

Læs mere