Data vedrørende jernbane herunder letbaner

Kontakt os

Trafikstyrelsen indsamler data om jernbanetrafikken, både passagertrafik og godstrafik.


Jernbanedata

Jernbanevirksomhedernes data indsamles med baggrund i Bekendtgørelse om indberetning af data på jernbaneområdet, nr. 1458 af 29.11.2016. Trafikstyrelsen anvender data til analyser af den eksisterende jernbane og planlægning af kommende jernbaneprojekter. Yderligere udarbejdes statistikker om passagerer på de danske jernbaner, som løbende offentliggøres på passagertal.dk.

Data om jernbanen indberettes digitalt via virk.dk ved at logge på med NemID medarbejdersignatur - se link herunder.

Trafikstyrelsen indsamler desuden en gang om året data til indberetning til EU, jf. Forordning (EU) 2015/1100 af 7. juli 2015 om medlemsstaternes rapporteringsforpligtigelser inden for rammerne af overvågningen af jernbanemarkedet (’RMMS-forordningen’).

 

Indberetning af jernbane data

Data om jernbanen indberettes her, efter aftale. Log på med medarbejder Nem-Id og upload data som csv-filer.

Åben

Statistik for ikke-statslige jernbaner

Trafikselskaberne indberetter årligt data vedrørende ikke-statslige jernbanestrækninger til Trafikstyrelsen.

Fra regnskab 2018 og frem indeholder rapporterne om ikke-statslige jernbanestrækninger også data om Københavns Metro. Før regnskab 2018 kaldes rapporterne "Privatbanestatistik", og indeholder udelukkende data for strækninger, hvor privatbane eller letbane er operatør, eller strækninger, hvor et trafikselskab står for driften.

Herunder ses de nyeste rapporter på området. Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden, hvor der vælges "Privatbaner" under tema.

Senest opdateret 07-11-2023