Udvikling i kollektiv trafik

Senest opdateret 21-02-2023

Trafikstyrelsen fungerer som rådgiver af Transportministeriet i forbindelse med den kollektive trafik generelt. I denne sammenhæng følger Trafikstyrelsen nøje udviklingen i den kollektive trafik.

Trafikstyrelsen udgiver en årlig status over udviklingen i den kollektive trafik i Danmark i form af en sektorrapport.

Sektorrapporten indeholder dels en beskrivelse af de mange aktører i den kollektive trafik, dels en oversigt over udviklingen i passagertal, takster, rejser mv. Sektorrapporten findes nedenfor.

Trafikstyrelsen er involveret i mange aspekter vedrørende den kollektive trafiks drift og udvikling. I nogle sammenhænge har styrelsen en klassisk myndighedsrolle, hvor opgaverne omfatter tilsyn, regulering og tilskudsadministration. I andre sammenhænge bidrager styrelsen med analyser, data eller er en aktiv part i nogle af de mange samarbejdsfora, der har til formål at udvikle og skabe sammenhæng i den kollektive trafik.

Sektorrapporten er en videreudvikling af de hidtidige takst-rapporter, som Trafikstyrelsen har udgivet to gange årligt under titlen ’Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik’. Takstrapporternes indhold er blevet suppleret med en række tema-kapitler, som er relateret til styrelsens evalueringsansvar i forhold til en række ordninger, herunder takstloftet, Ungdomskortet og off peak-rabatten.

Det er hensigten, at sammenstillingen af evalueringerne og de indsamlede data om den generelle udvikling kan give et mere helstøbt billede af udviklingen i sektoren. Der vil blive arbejdet videre med formatet, og rapporten vil fremadrettet udkomme årligt.

 

Sektorrapporter 

Tidligere sektorrapporter

Se de tidligere sektorrapporter.

Se mere

Takstrapporter 

Trafikstyrelsen har til og med 2014, udarbejdet halvårlige takstrapporter, der beskriver udviklingen i den kollektive bustrafik. Takstrapporterne kan rekvireres ved at kontakte Trafikstyrelsen.

Vi anbefaler derudover at læse Statistik fra regionale trafikselskaber.