Flyveleder (ATCO)

Helbredsgodkendelse og flyvemedicinsk autorisation

På de følgende sider kan du finde mere information om, hvilke krav der stilles for at få en helbredsgodkendelse i forbindelse med din uddannelse indenfor luftfart, samt information om autorisation som flyvelæge (AME) og flyvemedicinsk center (AeMC).

Læs mere

Ansøgningsblanketter til flyveleder - ATCO

Her kan du finde alle ansøgningsblanketter relevante for flyveledere.

Læs mere

Uddannelse til flyveleder

Her kan du læse om, hvordan du uddanner dig til flyveleder. Reglerne for uddannelse og certificering af flyveledere er fastsat af EU. I Danmark er det styrelsen, der bl.a. udsteder certifikater til flyveledere.

Læs mere

Senest opdateret 20-02-2023