Uddannelse til flyveleder

Kontakt os

Her kan du læse mere om, hvad en flyveleder laver, hvor du kan blive uddannet til det, og hvad uddannelsen indeholder.

Om jobbet

I luftrum og lufthavne med intensiv eller kompliceret lufttrafik er der behov for at dirigere luftfartøjerne for at undgå sammenstød og afvikle trafikken på den mest effektive måde. Den opgave udføres af flyveledere, der udsteder instruktioner til piloterne.

Der findes forskellige former for flyveledelse, alt afhængig af, om det er luftfartøjer i eller tæt ved en lufthavn, der skal dirigeres, eller om det eksempelvis er luftfartøjer, som er undervejs og flyver i større højder, der skal dirigeres. I Danmark og Grønland er der i alt beskæftiget omkring 330 flyveledere.

EU certificering

Reglerne for uddannelse og certificering af flyveledere er fastsat af EU og er derfor ens for alle medlemslandene. I Danmark er det Trafikstyrelsen, der fører tilsyn med uddannelserne og udsteder certifikater til flyveledere og uddannelsesorganisationer.

Optagelse på uddannelsen

En stor del af flyvelederuddannelsen er som flyvelederelev ved en operativ enhed i eksempelvis et kontroltårn. Flyvelederelever optages normalt kun, når virksomheden har et behov for nye flyveledere. På dansk område findes der to virksomheder, hvor man kan søge om optagelse som flyvelederelev. Det er hos Naviair og Forsvaret (Flyvevåbnet). Du finder kontaktoplysninger til virksomhederne nedenfor.

For at kunne komme i betragtning, skal man blandt andet have en gymnasial uddannelse, et på alle måder godt fysisk og psykisk helbred og kunne opnå en sikkerhedsmæssig godkendelse. Dertil skal man bestå en række optagelsesprøver, hvor blandt andet mental kapacitet, rumlig opfattelsesevne og samarbejdsevner bliver testet.

Optagelsesprøverne er lidt af et nåleøje at komme igennem, og et vist frafald kan også forventes på selve uddannelsen.

Uddannelsen

Flyvelederuddannelsen starter med et basisforløb, der er ens for alle flyvelederelever. Derefter bliver uddannelsen mere specialiseret, alt efter hvilken type flyveleder, der ønskes. Uddannelsen er en blanding af teoriundervisning og praktiske øvelser i simulatorer.

Der undervises i en række fag som lufttrafikstyring, luftfartøjer, navigation, radiokommunikation, meteorologi, psykologi, love og bestemmelser med mere. Hele forløbet varer samlet set omkring halvandet år og ender med udstedelsen af et elevcertifikat. Elevcertifikatet giver ret til at starte på den praktiske del af flyvelederuddannelsen. Den praktiske del varer omkring halvandet år og er en blanding af øvelser i simulatorer og oplæring ved en operationel enhed, eksempelvis tårnet i en lufthavn.

Enhver form for uddannelse af flyveledere må kun ske på uddannelsessteder, der er godkendt til det. Nedenfor kan du finde et link til en liste med godkendte uddannelsessteder.

Krav til flyvelederne

En flyveleder skal vedligeholde sit certifikat for, at det bevarer gyldigheden. Det sker blandt andet ved jævnlig deltagelse i vedligeholdelsesuddannelse og hyppige kompetencetjek. Flyveledercertifikatet er også kun gyldigt, hvis man har en gyldig helbredsmæssig godkendelse, og den skal fornyes hvert hele eller hvert andet år afhængigt af ens alder.

Der kræves også mere uddannelse, hvis man skal arbejde ved en anden enhed. Eksempelvis skal man for at skifte fra kontroltårnet i Billund Lufthavn til kontroltårnet i Aalborg Lufthavn gennemføre praktisk uddannelse for den nye enhed.

Relevante links

Gå til Naviairs hjemmeside (nyt vindue)

Gå til Flyvevåbnets hjemmeside om uddannelse til flyveleder i Forsvaret (nyt vindue)

Senest opdateret 20-02-2023