Flyveplads

Tilladelse til etablering af flyveplads

Planlægning for etablering af nye flyvepladser samt ændringer af eksisterende bør altid koordineres med Trafikstyrelsen.

Læs mere

Tilladelse til etablering af helikopterflyveplads på land

Alle private helikopterflyvepladser, der benyttes mere end "lejlighedsvis", skal registreres i henhold til BL 3-7. Hvis der udføres erhvervsmæssig lufttransport, skal pladsen godkendes efter BL 3-8 af Trafikstyrelsen.

Læs mere

Tilladelse til etablering af helikopterflyveplads på vand

Trafikstyrelsen fører tilsyn med og godkender helikopterdæk på havanlæg i henhold til BL 3-5.

Læs mere

Senest opdateret 17-11-2023