Indberetning af flyvetimer og landinger

Kontakt os

En gang om året, skal ejere eller faste brugere af et luftfartøj registreret i Danmark, indberette flyvetimer og landinger.

De indberettede data anvendes til styrelsens analyse af flyvesikkerhedsmæssige forhold i Kongeriget Danmark.

Indberetningen sker i henhold til BL 1-11 punkt 4.1 som siger, at ejer/bruger af et dansk registreret luftfartøj senest pr. 1. februar hvert år skal udfylde og indsende en flyvetids- og landingsoversigt for foregående kalenderår til Trafikstyrelsen.

Hvordan indberetter man?

Pr. 1. januar 2020 er en ny og forenklet formular udgivet. Du finder skema til indberetning nedenfor her på siden.

Man indberetter via login med NemID. Der kan herefter udfyldes indregistrering, samlet antal timer og landinger. Indberetter du om erhvervsmæssig flyvning for en virksomhed, skal du logge på med NemID Medarbejdersignatur.

Kontakt din arbejdsplads' NemID-administrator, hvis du mangler en NemID Medarbejdersignatur. Hvis du indberetter for et større antal luftfartøjer på én gang, kan der med fordel udfyldes et Excel ark med indregistrering, timer og landinger. Arket kan downloades efter login.
 

Vigtig information om ny indberetningsform

Indberetningen sker online. Det er kun muligt at anvende den digitale indberetningskanal. For indberetning at et større antal luftfartøjer på én gang, kan der med fordel samlet indberettes med Excel arket der kan downloades efter login

Forenklingen indebærer, at det fra 1. januar 2020 er følgende data, der skal indberettes til styrelsen pr. danske luftfartøjsregistrering (OY-XXX), som man enten ejer eller er fast bruger af:

  • Samlet antal flyvetimer (hele timer)
  • Samlet antal landinger

Åbn

Kvittering

Efter online indberetning er afsendt korrekt til Trafikstyrelsen, vil du modtage en kvittering til den mailadresse, som du under indberetningen oplyser. 

Modtager du ikke en kvittering efter du har trykket 'SEND', orienter da Trafikstyrelsen via nedenstående mail og skriv 'Mangler kvittering' i mailens emnefelt, hvis du ønsker en kvittering. 

Trafikstyrelsen
Analyse
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

analyse@trafikstyrelsen.dk 

Undtaget fra indberetningen

Luftfartøjer, der ikke har haft et gyldigt luftdygtighedsbevis i hele det forgange år og ikke har fløjet, er undtaget efter AIC B 01/21.

Luftfartøjstyperne svævefly, motorsvævefly og balloner er undtaget, da de derimod skal indberette oplysningerne til den respektive organisation.

Gå til AIC-B 01/21 på Naviairs hjemmeside (download)
 

Senest opdateret 10-03-2022