Indberet hændelse eller havari

Vigtig information vedr. ECCAIRS2 

Fra 1. januar 2024 er det ikke længere muligt at indsende hændelsesindberetninger til Trafikstyrelsen i e5x-filformat. Hvis man ønsker at indsende hændelsesindberetninger i e5x-filformat fremover, er der følgende muligheder:

  • Man oprettes som bruger i ECCAIRS2 og får en API til automatisk at sende filer direkte til portalen fra eget IT system. For denne løsning, skal man kontakte Trafikstyrelsen på analyse@trafikstyrelsen.dk.
  • Man kan både med og uden bruger til ECCAIRS2 portalen uploade e5x-filer manuelt.

For dem der indsender hændelsesindberetninger uden e5x-filer, er der inden ændringer.

Indberet en hændelse

Personer der observerer hændelser, der kan have indflydelse flyvesikkerheden, skal indberette hændelsen enten igennem deres organisation eller direkte til Trafikstyrelsen. Hændelser indberettes til Trafikstyrelsen efter EU-forordning 376/2014, gældende for Danmark og BL 8-10 for Grønland og Færøerne.

Privatpersoners indberetning af hændelser foretages via systemet ECCAIRS2 (European Co-ordination Center for Accident and Incident Reporting Systems).

I ECCAIRS2 skal »Danmark« vælges som modtagende myndighed. 

Indberet via ECCAIRS2

 

Det er vigtigt for privatpiloter at indberette hændelser til Trafikstyrelsen, således styrelsen kan danne et fyldestgørende billede af de risici der må være i G/A sektoren. Hændelserne er med til at danne grundlag for det safety arbejde styrelsen udfører fx i forbindelse med unioner.

Organisationer har mulighed for at benytte samme metode for indberetning, men kan også blive oprettet som organisation i ECCAIRS2. Se mere information længere nede på siden.

Indberet havarier og alvorlige hændelser

Havarier og alvorlige hændelser skal ikke indberettes til Trafikstyrelsen. Havarier og alvorlige hændelser behandles af den uafhængige institution Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, som løbende offentliggør resultaterne af deres undersøgelser i form af rapporter og redegørelser.

Havarier og alvorlige hændelser skal indberettes til Havarikommissionen.

 Gå til Havarikommissionens hjemmeside

Vigtig information vedr. driftsforstyrrelser i ECCAIRS2 på EU-portalen

Hvis EU-portalen aviationreporting.eu er ude af drift, send en mail til analyse@trafikstyrelsen.dk for flere oplysninger om, hvordan hændelsen skal indberettes indenfor tidsgrænsen på 72 timer.

Regler for indberetning

Obligatorisk indberetning

EU-forordning 376/2014, artikel 4(6) og BL 8-10 punkt 4.4. angiver, hvem der er omfattet af den obligatoriske indberetningspligt.

  • Hændelser skal indberettes til Trafikstyrelsen via systemet ECCAIRS2.
  • Havarier og alvorlige hændelser skal indberettes til den uafhængige institution Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (HCLJ) via deres hjemmeside. HCLJ behandler og offentliggør løbende resultaterne af deres undersøgelser i form af rapporter og redegørelser.

Frivillig indberetning

Frivillig indberetning er en vigtig kilde til information, der ellers ikke vil blive opsamlet af den obligatoriske indberetning. Således kan personer der ikke er beskrevet i EU-forordning 376/2014 artikel 4(6) og BL 8-10 alligevel indberette hændelser, der kan have indflydelse på flyvesikkerheden.

Mulighederne for at indberette er de samme som de obligatoriske indberetninger. Der er dog ikke krav om, indberetninger indsendes inden for 72 timer, som det er tilfældet med de obligatoriske indberetninger. I stedet skal indberetninger blot ske hurtigst muligt og inden for rimelige tid.

Information til organisationer vedrørende login på ECCAIRS2

Organisationer kan udpege en person som administrator, til at håndtere alle deres obligatoriske og frivillige hændelsesindberetninger i ECCAIRS2. 

Administratoren fungerer som gatekeeper til ECCAIRS2 og skal have et klart allokeret mandat i forhold til organisationens SMS fra den respektive organisations ansvarlige chef - Accountable Manager (AM) eller Chief Executive Officer (CEO).

Henvendelse til Trafikstyrelsen vedrørende administratorrettigheder skal indeholde organisationens ansvarlige chefs godkendelse inden oprettelse kan ske i ECCAIRS2.

Efterfølgende vil administratoren være i stand til at oprette, styre og vedligeholde administrationen af de interne ECCAIRS2 brugere i organisationen.

Kontakt analyse@trafikstyrelsen.dk, hvis der er spørgsmål til ovenstående.

Hvis du har oplevet ansættelsesmæssige konsekvenser efter indberetning

Hvis du har oplevet, at din indberetning efter EU-forordning 376/2014 har fået ansættelsesmæssige konsekvenser som fyring eller andre sanktioner, kan du anmode om at få sagen vurderet af indberetningsorganet under Trafikstyrelsen.

Indberetningsorganet vil vurdere, om der er sket en overtrædelse af bestemmelserne om, at man ikke må afskediges eller på anden måde sanktioneres i sin ansættelse på grund af en indberetning.

En forudsætning for, at indberetningsorganet kan vurdere din sag, er, at din arbejdsgiver eller den organisation, din indberetning vedrører, er hjemmehørende i Danmark.

Sådan anmoder du om indberetningsorganets vurdering

Du anmoder indberetningsorganet om at vurdere din sag ved at sende en mail til Trafikstyrelsen med dit fulde navn til nedenstående mail. I emnefeltet skriver du ”Att. indberetningsorganet”. Du skal oplyse, at du ønsker at indberette en formodet overtrædelse af EU-forordning 376/2014 – sanktionering som følge af indberetning af en begivenhed. Du skal ikke beskrive indberetningen eller de ansættelsesmæssige konsekvenser i mailen.

Når organet har modtaget din mail, vil du blive kontaktet via e-Boks med en række spørgsmål, som skal oplyse din sag.

Hvis du ikke har en e-Boks, kan du sende din anmodning pr. brev til Trafikstyrelsen. I brevet skal du udover dit fulde navn oplyse din fulde adresse, så organet kan komme i kontakt med dig. Du finder adressen nedenfor.

Din beskrivelse af sagen vil blive sendt i høring hos den organisation, din indberetning vedrører. Når sagen er fuldt oplyst, vil indberetningsorganet vurdere, om der er grundlag for at bede politiet om at rejse tiltale for overtrædelse af EU-forordning 376/2014.

 

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43
1577 København V
CVR-nr.: 27186386
Tlf..: 72218800
info@trafikstyrelsen.dk

Ønsker du at orientere EU-Kommissionen om den formodede overtrædelse kan du skrive til dem på denne mail:
move-infos@ec.europa.eu

Blanketter og vejledningsmateriale

Senest opdateret 12-05-2022