Generelt om luftdygtighed

Kontakt os

Et luftfartøjs luftdygtighed rækker fra den indledende godkendelse af et nyt luftfartøj til løbende at sikre et luftfartøjs sikkerhedsstandarder. Her kan du blandt andet finde ansøgningsskema til udstedelse af luftdygtighedsbevis.

De fleste nye luftfartøjer, der bliver produceret i EU bliver godkendt af EASA, hvilket giver producenten én godkendelse for hele kontinentet, som så bliver anerkendt på verdensplan.

Det er Trafikstyrelsens ansvar løbende at sikre, at luftfartøjer registreret i Danmark til alle tider overholder gældende sikkerhedsstandarder.

Alle luftfartøjer får udstedt et luftdygtighedsbevis, som med mellemrum skal fornys. Hver gang det bliver fornyet bliver luftfartøjet tjekket for at sikre, at det overholder de gældende sikkerhedsstandarder. Visse ændringer af et luftfartøj kræver ydermere godkendelse for at sikre, at de ikke påvirker luftfartøjets overordnede sikkerhed.

Ansøgning til udstedelse af luftdygtighedsbevis

Første gang du skal have udstedt et luftdygtighedsbevis skal du udfylde nedenstående ansøgning og indsende den til Trafikstyrelsen sammen med den tekniske dokumentation nævnt i det relevante 'Attachment', som er krydset af i punkt 17 i ansøgningen.

Hvert tredje år skal luftdygtighedsbeviset fornys. Det kan du læse mere om ved at følge nedenstående link.

Se mere om fornyelse af luftdygtighedsbevis her

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43
1577 København V
Tlf..: 72218800

info@trafikstyrelsen.dk

Luftdygtighedsbeviser

I styrelsens blanketdatabase finder du samtlige ansøgningsblanketter for udstedelse af luftdygtighedsbevis.

Se mere

Senest opdateret 07-11-2023