Fornyelse af luftdygtighedsbevis (Annex I)

Kontakt os

Som ejer af et nationalt luftfartøj (Annex I) skal du sørge for at få fornyet dit luftdygtighedsbevis hvert tredje år.

Om Annex I

Et nationalt luftfartøj (Annex I - på dansk kaldet Bilag I) som har et standard luftdygtighedsbevis (LDB) eller national flyvetilladelse, hører under dansk lovgivning, og er ikke omfattet af EU-lovgivning og EASA (European Aviation Safety Agency).

Nationale luftfartøjer hører under:

  • BL 1-3
  • BL 1-12
  • AIC B 09/17

I BL 1-12 pkt. 4 til og med pkt. 6 står der mere specifikt om nationale luftfartøjer i forbindelse med bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav.

Note: Annex II luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) har ændret navn til Annex I (Bilag I) i ht. ny grundforordning (EU) 2018/1139 af 04-07-2018.

Se AIC B 09-17 på Naviairs hjemmeside (nyt vindue)

Fornyelse af luftdygtighedsbevis

Som ejer af et nationalt luftfartøj (Annex I) skal du sørge for at få fornyet dit luftdygtighedsbevis hvert tredje år.
Du eller dit værksted har selv ansvar for at holde øje med, hvornår luftdygtighedsbeviset udløber og sørge for at søge om fornyelse hos Trafikstyrelsen. Du kan ansøge om at få dit bevis fornyet allerede tre måneder før udløbsdatoen, uden det ændrer på bevisets treårige gyldighedsperiode.

På den måde undgår du at holde stille med dit luftfartøj, fordi luftdygtighedsbeviset er udløbet.

Du skal regne med, at der kan være op til én måneds sagsbehandlingstid.

Når du eller dit værksted ansøger om fornyelse af luftdygtighedsbeviset, skal du benytte 'Checklisten' til at tjekke, at du har alt den nødvendige dokumentation klar og vedlagt ansøgningen, der sammen indsendes til Trafikstyrelsen via mail.

Samtidigt skal du med 'Checklisten' sørge for, at dit luftfartøj er klar til, at en inspektør kan møde op og syne det.

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43
1577 København V
CVR-nr.: 27186386
Tlf..: 72218800

info@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 01-11-2021