Internationalt samarbejde

Senest opdateret 29-01-2021

Her kan du læse mere om, hvordan Trafikstyrelsen deltager i internationalt samarbejde med andre landes myndigheder på postområdet. Myndigheder er dels ministerier, dels tilsynsmyndigheder.

Det internationale samarbejde foregår hovedsageligt i følgende organisationer:

 • Verdenspostunionen (UPU)
 • Den europæiske komite for samarbejde mellem postmyndighederne (CERP)
 • EU og Europa-Kommissionens Postdirektivkomité'
 • Nordisk samarbejde mellem tilsynsmyndighederne.

 

Verdenspostunionen (UPU)

Verdenspostunionen blev oprettet i 1874 og er dermed en af de tre ældste internationale organisationer i verden. Danmark var blandt de toogtyve oprindelige medlemslande. UPU tæller nu 192 medlemmer. Efter FN’s oprettelse fik UPU status af ”særligt FN-agentur”. Verdenspostunionen afholder hvert fjerde år en Verdenspostkongres, hvor repræsentanter for medlemslandene mødes for at:

 • Vedtage ændringer til reglerne om organisationens virksomhed og opbygning
 • Vedtage ændringer til reglerne for postudveksling mellem landene, herunder gensidig betaling mellem landenes postvæsener
 • Vælge de 41 lande, der skal sidde i det øverste organ, Administrationsrådet
 • Vælge de 40 lande, der skal sidde i Postdriftsrådet, som træffer beslutning om de praktiske bestemmelser om postudvekslingen mellem landene
 • Vælge generaldirektør og vicegeneraldirektør, som leder det internationale sekretariat i Bern (”Bernerbureauet”), og bistår rådene og medlemslandene
 • Vedtage resolutioner og udtalelser, som er retningsgivende for UPUs virksomhed i de kommende fire år.

Et af de nordiske lande kandiderer efter tur til hvert af rådene, men sidder kun i en fireårs periode. I perioden 2016 – 2020 er der ingen nordisk repræsentant i Administrationsrådet, mens Finland er medlem af Postdriftsrådet.

 

CERP

CERP er en sammenslutning af de europæiske myndigheder (ministerier og tilsynsmyndigheder). Sammenslutningen blev oprettet i efteråret 1992 som en underkomite under den europæiske post- og telekonference (CEPT), som herefter udelukkende bestod af myndigheder.

Året efter dannede de europæiske offentlige postselskaber deres egen sammenslutning, PostEurope, som en følge af adskillelse af myndigheds- og driftsopgaver. CERP tæller nu 48 lande.

CERP mødes til plenarmøder en eller to gange om året. Hvert tredje år vælges formand og næstformand og formænd for arbejdsgrupper og projektgrupper, som alle indgår i CERPs styrekomite. CERP har ikke eget sekretariat.

Ud over plenarmøderne har CERP to permanente arbejdsgrupper:

 • Politik, som beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende lovgivning
 • Implementering, som beskæftiger sig med tilsynsmyndighedernes regulatoriske opgaver.
   

Derudover har CERP i øjeblikket ni projektgrupper, som beskæftiger sig med delemner og kan få til opgave at udarbejde rapporter og anbefalinger til de to arbejdsgrupper.

 

Europa-Kommissionens Postdirektivkomité

Postsektoren i EU er siden 1997 reguleret af EU-direktiver. Det seneste direktiv liberaliserer postvirksomhed i EU med udgangen af 2010 for de fleste landes vedkommende. Kommissionen har til at assistere sig oprettet en komité bestående af repræsentanter fra myndighederne i medlemslandene. Fra dansk side deltager såvel Transportministeriets departement som Trafikstyrelsen.

Komitéen mødes jævnligt og drøfter spørgsmål af fælles interesse for Kommissionen og myndighederne – såvel spørgsmål om lovgivning som god tilsynsførelse.

 

Nordisk samarbejde

Trafikstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale med den svenske tilsynsmyndighed Post- och Telestyrelsen (PTS) om tilsyn med Posten i Norden efter fusionen mellem det danske og det svenske postvæsen i foråret 2009.