Postvirksomhederne

Kontakt os

Styrelsen udarbejder statistiske oversigter over bl.a. brevkvalitet og antallet af postvirksomheder. Via menuen til venstre kan du finde en række statistikker, undersøgelser og opgørelser om postbefordring i Danmark.

Kvalitetstal

Her kan du finde informationer om målingerne af Post Danmarks brevkvalitet.

Post Danmark får hvert år udført målinger af deres kvalitet, for at se om mindst 93 % af de befordringspligtige indenlandske breve og pakker bliver leveret indenfor servicekravet.

Målingen af kvaliteten for breve er siden 1995 udført af et uafhængigt analyseinstitut. Den anvendte målemetode  er baseret på afsendelse af testbreve mellem en række testpersoner udvalgt af analyseinstituttet. Testpersonerne er anonyme i forhold til Post Danmark. Kvalitetsmålingen foregår ved at registrere tiden fra afsenderen afleverer brevet til postbefordring, til brevet når frem til modtageren.

Se resultatet af kvalitetsmålingerne på Post Danmarks hjemmeside (nyt vindue)

 

Posthusnettet

Her kan du finde en uddybning af, hvad posthusnettet består af, samt statistik over antallet af postbetjeningssteder.

Postbetjeningsnettet

Post Danmark tilbyder en række postbetjeningssteder med personlig betjening:

  • Post Danmarks egendrevne postbetjeningssteder med alle ydelser.
  • Postbetjeningssteder hos eksterne samarbejdspartnere med alle ydelser (postbutikker).
  • Butik med postfunktion med udvalgte ydelser.
     

Ved alle ydelser forstås, at betjeningsstedet udfører alle befordringspligtige postforretninger.

En butik med postfunktion drives af en lokal handlende. Der vil normalt være mulighed for indlevering af breve, udlevering af anmeldte forsendelser (breve og pakker) samt frimærkesalg.

Det er kun kunderelaterede betjeningssteder, som fremgår af oversigten nedenfor. Sorteringscentre og omdelingscentre er ikke medtaget.

På grund af omlægning og opstramning af systemet kan tallene fra og med 2000 ikke direkte sammenlignes med tidligere tal. I antallet af egendrevne postbetjeningssteder har der f.eks. indtil da været inkluderet 5 distributionscentre, der har været betegnet som postkontor, men som ikke har kunderelationer. De er derfor fjernet fra oversigten. Antallet af butikker med postfunktion har tidligere været opgjort under kategorien postbutikker.

Post Danmark tilbyder desuden en række selvbetjeningsløsninger til deres kunder:

  • Pakkeboksen
  • Online Porto
  • Mobilporto
     

Pakkeboksen gør det muligt at hente og sende pakker døgnet rundt. Er man tilmeldt som bruger af Pakkeboksen, kan man få sine pakker adresseret direkte til automaten og hente dem, så snart pakkerne er lagt i automaten. Som bruger får man en sms eller e-mail, når en pakke er klar til afhentning.

Online Porto og Mobilporto er begge alternativer til et fysisk frimærke, hvor kunden køber en portokode, som skrives på brevet eller pakken.

Postbetjeningssteder med personlig betjening 

År Egendrevne
postbetjeningssteder
Post-butikker Post-butikker med begrænset funktion Butik med postfunktion I alt
2020 0 276  744  0  1020
2019 0 240 784  1024 
2018 1 237 814  1051 
2017 2 168 856  1026 
2016 3 193 879  1075 
2015 6 197 901  1104 
2014 21 190 710  921 
2013 38 597 114  23  772 
2012 72 625 98  795 
2011 93 617   97  807 
2010 96 627   98  821 
2009 114 626   106  846 
2008 142 609   114  865 
2007 153 615   122  890 
2006 184 605   124  913 
2005 218 600   127  945 
2004 287 593   116  996 
2003 339 577   103  1019 
2002 375 569   104  1048 
2001 444 550   89  1083 
2000 473 558   85  1116 
1999 508 652     1160 
1998 552 653     1205 
1997 601 626     1227 
1996 636 618     1254 
1995 649 618     1267 
1994 670 605     1275 

 

 

Selvbetjeningssteder

År Pakkebokse Post-selv automater Døgn-posthuse I alt
2020 418 1047 0 1465
2019 432 184 0 616
2018 448 0 0 448
2017 465 0 0 465
2016 467 0 0 467
2015 468 0 0 468
2014 465 11 7 483
2013 431 18  5 454
2012 156 34 5 195
2011 126 37 5 168
2010 122 37 5 164
2009 102 33 3 138

 

Postvirksomheder med posttilladelse

Her finder du en liste over virksomheder med tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring, samt statistik over antallet af registrerede postvirksomheder.

Bladkompagniet A/S 
Islevdalvej 205
2610 Rødovre
cvr.nr. 54069510
Tlf..: 70207225


By-Expressen ApS
Nansensgade 9
1366 København K
cvr.nr. 34475644
Tlf..: 42707000


Fynske Medier
Banegårdspladsen 1
5000 Odense C
cvr.nr. 29847193
Tlf..: 66111111


JB Omdeling
Venneslaparken 39
8300 Odder
cvr.nr. 34531641
Tlf..: 21448726


PHP Service ApS
Fuldbyvej 4E
4180 Sorø
cvr.nr. 36441941
Tlf..: 34100400


Salling Group
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
cvr.nr. 35954716

Bornholms Tidende A/S
Nørregade 11-19
3700 Rønne
cvr.nr. 35244115
Tlf..: 56903000


Dansk Avis Omdeling A/S
Islandsvej 1
7100 Vejle
cvr.nr. 26063892
Tlf..: 75722030


GLS Denmark A/S
Kokmose 3
6000 Kolding
cvr.nr. 10549744
Tlf..: 76331100


Det Nordjyske Mediehus A/S
Langagervej 1
9220 Aalborg Øst
cvr.nr. 18096641
Tlf..: 99353535


Post Danmark A/S
Hedegaardsvej 88
2300 København S
cvr.nr. 26663903
Tlf..: 70707030


Samdistributionsselskabet Midt-Vest A/S
Østergade 21
7400 Herning
cvr.nr. 10108926
Tlf..: 96262575

 

Postvirksomhedernes dækningsområde

I tabellen nedenfor fremgår de registrerede virksomheders dækningsområder opgjort i postnumre.

Postvirksomhed Dækningsområde
Bornholms Tidende A/S 3700-3790
Bladkompagniet A/S Landsdækkende
By-Expressen ApS 1000-2750, 2760, 2770-2830, 2860-2880, 2900-2930
Dansk Avis Omdeling A/S Landsdækkende
Fynske medier 5000-5985
GLS Denmark A/S Landsdækkende
JB Omdeling 8300; 8330; 8340 og 8350
Det Nordjyske Mediehus A/S 7700-7950; 8970; 9000 og 9200-9990
PHP Service ApS Landsdækkende
Samdistributionsselskabet  Midt-Vest A/S   8600; 7430; 7330 og 2730
Salling Group A/S Landsdækkende
Senest opdateret 14-08-2023