Klager over postvirksomheder

På denne side finder du styrelsens klageformular og informationer om adgangen til at klage over postvirksomheder. Du kan også finde kontaktoplysninger, der kan bruges i forbindelse med klagesager.

Klageformular til klager over postvirksomheder

Du kan klage til Trafikstyrelsen over en postvirksomhed med posttilladelse. Vær opmærksom på, at du skal have klaget til postvirksomheden og modtaget en afgørelse herfra, før du klager til styrelsen.

Åbn link (nyt vindue)

Postvirksomheder med posttilladelse

Du kan klage over en postvirksomhed, som har en tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring i medfør af postloven.

Du kan finde en liste over postvirksomheder med tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring på linket nedenfor.

Hvis postvirksomheden ikke står på listen, kan styrelsen ikke behandle sagen.  

Gå til liste over postvirksomheder med posttilladelse

Hvilke sager kan styrelsen behandle?

Her kan du læse mere om, hvilke sager Trafikstyrelsen kan behandle.

Sager kan eksempelvis være klager over afgørelser truffet af postvirksomheder med tilladelse til postbefordring om forsinkelser, erstatninger, postbetjeningsnettet m.m.

Trafikstyrelsen kan kun tage stilling til spørgsmål om erstatning i overensstemmelse med postloven og bestemmelser, der følger af denne.

Trafikstyrelsen kan ikke tage stilling til spørgsmål om erstatning uden for kontrakt, dvs. hvis postkunden mener, at postvirksomheden har handlet uagtsomt eller direkte forsætligt. Derfor må spørgsmålet henvises til de civile domstole, medmindre postvirksomheden erkender at have handlet groft uagtsomt eller direkte forsætligt.

Styrelsen kan ikke træffe afgørelse i spørgsmål, hvor der er tale om ’påstand mod påstand’. Sådanne tvister og uoverensstemmelser, der kræver bevisførelse og -vurdering, herunder vurdering af uagtsomhedsområdet efter de almindelige erstatningsretlige regler, må derfor henvises til domstolene.

Styrelsen har som udgangspunkt heller ikke faglig kompetence til at tilsidesætte en postvirksomheds faglige vurdering af en beskadiget pakke som følge af mangelfuld emballage, når postvirksomheden har haft lejlighed til at undersøge den pågældende pakkes emballage, eller hvis afgørelsen er baseret på fotografier af emballagen.

Trafikstyrelsens primære opgave er således at sikre, at postvirksomheden har behandlet klagen efter forskrifterne.

Målsætning for sagsbehandlingstider

Her kan du læse mere om Trafikstyrelsens målsætning om sagsbehandlingstider.

Trafikstyrelsens overordnede målsætning er, at behandlingen af klagesager vedr. postvirksomheder med tilladelse til postbefordring ikke må overstige 10 uger inkl. høring af postvirksomheden. 
 

Kontaktoplysninger i forbindelse med klagesager

Hvis du har spørgsmål til din klagesag eller ønsker at indsende yderligere oplysninger til brug for din sags behandling, kan du skrive til Trafikstyrelsens særlige mailboks vedrørende post: post@trafikstyrelsen.dk. Øvrige kontaktoplysninger kan du finde nedenfor, herunder oplysninger om hvad du gør, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Du bedes angive dit sagsnummer i emnefeltet i forbindelse med din henvendelse.

Kontakt Trafikstyrelsen

Se Trafikstyrelsens kontaktoplysninger.

Se mere

Senest opdateret 26-02-2024